Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę ""Economics as a science"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Margaret Atwood’un Kalp Gidince Romanında Özgürlük ve Güvenlik İkilemi(Freedom and Security Dilemma in Margaret Atwood’s The Heart Goes Last)
Autorzy :
Ayça Berna GÖRMEZ
Pokaż więcej
Temat :
dystopia
liquid modernity
late capitalism
freedom-security dilemma
Management. Industrial management
HD28-70
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 2, Pp 221-236 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1302-0064
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/e5956a3a9eca428e9f79e4b14c2fe410
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Turist Rehberlerinin Mesleki Performansının Turistlerin Memnuniyetine Etkisi(The Effect of Professional Performance of Tourist Guides on Satisfaction of Domestic Tourists)
Autorzy :
Ayşe ARSLAN
Abdullah TANRISEVDİ
Pokaż więcej
Temat :
tourist guide
tourist satisfaction
ephesus ancient city
Management. Industrial management
HD28-70
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 2, Pp 237-257 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1302-0064
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/b8c174c17ee64c8283e63d2eb1c12742
Czasopismo naukowe
Tytuł :
COVID-19 Sürecinde İhracat ve Hava Kargo Taşımacılığı: Antalya Havalimanı Üzerine Bir Araştırma(Export and Air Cargo Transportation in the Process of COVID 19: A Research on Antalya Airport)
Autorzy :
Bora ÖÇAL
Pokaż więcej
Temat :
covid-19
logistic
air cargo
export
antalya airport
Management. Industrial management
HD28-70
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 2, Pp 259-280 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1302-0064
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/00cdb8811b3d43db8dd320f814053e0c
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ekonomi Politika Belirsizliği İthalat Üzerinde Etkili midir? Panel Veri Analizinden Kanıtlar(Does Economic Policy Uncertainty Affect Import? Evidence from Panel Data Analysis)
Autorzy :
Demet YAMAN
Pokaż więcej
Temat :
economic policy uncertainty
import
panel data analysis
Management. Industrial management
HD28-70
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 2, Pp 281-295 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1302-0064
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/45df878ead504cb29294c8ef2578f5ea
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ailenin Kişinin İş Yaşamına Müdahalesinin Sonuçları: Bireycilik ve Belirsizlikten Kaçınmanın Moderatör(Consequences of Family Intervention to Work Life: Moderator Effects of Individualism and Uncertainty Avoidance)
Autorzy :
Vural AKAR
Pokaż więcej
Temat :
family intervention to work life
individualism
uncertainty avoidance
life satisfaction
turnover intention
Management. Industrial management
HD28-70
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 2, Pp 389-410 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1302-0064
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/22bdf0f1711142e29e929a62ee6cb775
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Gençlerin Bütçe Hakkı Algısı: Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerinden Bir Değerlendirme(Youth's Perception of the Power of Purse: An Evaluation of Students of Manisa Celal Bayar University Faculty of Economics and Administrative Sciences)
Autorzy :
Fatma YAPICI SAPANKAYA
Haluk TANDIRCIOĞLU
Pokaż więcej
Temat :
power of purse
public expenditure
non-representational taxation
tax awareness
Management. Industrial management
HD28-70
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 2, Pp 297-318 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1302-0064
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/601ddc80db2446849efb408a6bae99f7
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Power of Purse, Public Expenditure, Non-Representational Taxation, Tax Awareness(Power of Purse, Public Expenditure, Non-Representational Taxation, Tax Awareness)
Autorzy :
İbrahim DURMUŞ
Pokaż więcej
Temat :
career anxiety
happiness level
love of money
professional development
Management. Industrial management
HD28-70
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 2, Pp 319-345 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1302-0064
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/b57cf902d2e24169b91b3a5063f48206
Czasopismo naukowe
Tytuł :
How Robots' Uptrend Affects the Economy and The Future(Robotların Yükseliş Trendi Ekonomiyi ve Geleceği Nasıl Etkileyecek?)
Autorzy :
Meltem İNCE YENİLMEZ
Dilek GÖNÇER DEMİRAL
Pokaż więcej
Temat :
technology
robots
robonomics
Management. Industrial management
HD28-70
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 2, Pp 347-363 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1302-0064
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/ab3a73e881a445fc9834a330d4123440
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Milli Güvenlik Kurulu Üzerindeki Etkileri(The Effects of the Presidential Government System on the National Security Council)
Autorzy :
Osman NACAK
Pokaż więcej
Temat :
public administration
presidential government system
auxiliary administration
national security council
Management. Industrial management
HD28-70
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 2, Pp 365-388 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1302-0064
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/d806665c87264f7480350dd18db887cc
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişmeler: Bir Nedensellik Analizi(Economic Growth and Technological Development: A Causality Analysis)
Autorzy :
Aslı KARATAŞ
Pokaż więcej
Temat :
economic growth
patents
panel causality
Management. Industrial management
HD28-70
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Yönetim ve Ekonomi, Vol 29, Iss 2, Pp 200-219 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://doaj.org/toc/1302-0064
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/cf25916ee18146e7817fc0335c79eec7
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Asymmetric Effect of Exchange Rate on Deposit Dollarization
Autorzy :
Fatma Kolcu
Rahmi Yamak
Pokaż więcej
Temat :
deposit dollarization
exchange rate
non-linear ardl
mevduat dolarizasyonu
döviz kuru
doğrusal olmayan ardl
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
İzmir İktisat Dergisi, Vol 37, Iss 2, Pp 481-500 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2011639; https://doaj.org/toc/1308-8173; https://doaj.org/toc/1308-8505
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/3307ecdd4638479fab4a8617d61facfd
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Effect of Advertising Expenditures on the Competitiveness of Commercial Banks: Bootstrap Predictive Data Envelopment Analysis
Autorzy :
Hande Tabak Aydın
Oğuz Kara
Pokaż więcej
Temat :
advertising expenditures
banking sector
data envelopment analysis
reklam harcamaları
bankacılık sektörü
veri zarflama analizi
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
İzmir İktisat Dergisi, Vol 37, Iss 2, Pp 501-521 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2013788; https://doaj.org/toc/1308-8173; https://doaj.org/toc/1308-8505
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/61f7c9e1882d470fbeec70741f4115e0
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Effect Of Net Workıng Capıtal Management To Profitability In Developıng Countrıes: Hıerarchıcal Model Approach
Autorzy :
Sema Turan
Rümeysa Bilgin
Pokaż więcej
Temat :
firm profitability
net working capital management
hierarchical linear model
firma karlılığı
net işletme sermayesi yönetimi
hiyerarşik lineer model
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
İzmir İktisat Dergisi, Vol 37, Iss 2, Pp 350-367 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1550154; https://doaj.org/toc/1308-8173; https://doaj.org/toc/1308-8505
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/2e43eaa8627f43a58358c74ac5ce5cad
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Çevresel Kuznets Eğrisi’nin BRICS-T Ülkelerinde Geçerliliği ve Finansal Gelişmişlik ve Dışa Açıklığın Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi
Autorzy :
Aylin Koca
Deniz Sevinç
Pokaż więcej
Temat :
çevresel kuznets eğrisi
çevresel kirlilik
kişi başına düşen milli gelir
finansal gelişmişlik
dışa açıklık
the environmental kuznets curve
environmental pollution
income per capita
financial development
trade openness
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
İzmir İktisat Dergisi, Vol 37, Iss 2, Pp 318-333 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1365614; https://doaj.org/toc/1308-8173; https://doaj.org/toc/1308-8505
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/57464734db6348fd8c624d43cd0adca0
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Akademik Girişimcilik Motivasyonları ve Faaliyetleri Üzerine Nitel Bir Araştırma
Autorzy :
Engin Yücel
Oytun Sezgin
Pokaż więcej
Temat :
akademik girişimcilik
akademik girişimcilik motivasyonu
akademik girişimcilik faaliyetleri
academic entrepreneurship
academic entrepreneurship motivation
academic entrepreneurship activities
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
İzmir İktisat Dergisi, Vol 37, Iss 2, Pp 536-564 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2064831; https://doaj.org/toc/1308-8173; https://doaj.org/toc/1308-8505
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/8dccbdb91386485ab21363b8b48f89cc
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Moderating Role of Perceived Support in The Effect of Political Skill on Performance
Autorzy :
Semih Derelioğlu
Burak Çapraz
Pokaż więcej
Temat :
political skill
perceived support
perceived performance
politik yeti
algılanan destek
algılanan performans
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
İzmir İktisat Dergisi, Vol 37, Iss 2, Pp 406-427 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1705477; https://doaj.org/toc/1308-8173; https://doaj.org/toc/1308-8505
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/f38900019cdc419fb6568d14ca03692d
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Türkiye İşgücü Piyasasında Düşük Ücret Kalıcılığı
Autorzy :
Selçuk Gemicioğlu
Hasan Şahin
Pokaż więcej
Temat :
düşük ücret kalıcılığı
duruma bağımlılık
başlangıç koşulları
low-wage persistence
state dependence
initial conditions
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
İzmir İktisat Dergisi, Vol 37, Iss 2, Pp 460-480 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1859920; https://doaj.org/toc/1308-8173; https://doaj.org/toc/1308-8505
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/be2c63a5a39d477fb94d3a08c4ec461c
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies