Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę ""high‑tech goods"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Integration of Ukraine to the Global Value Chains
Autorzy :
Vitalii Venger
Nataliia Romanovska
Maryna Chyzhevska
Pokaż więcej
Temat :
international trade
integration
global value chains
export
import
hightech goods
Economics as a science
HB71-74
Źródło :
Comparative Economic Research, Vol 25, Iss 2, Pp 137-161 (2022)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://czasopisma.uni.lodz.pl/CER/article/view/13832; https://doaj.org/toc/1508-2008; https://doaj.org/toc/2082-6737
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/493764e09ea440fbbfbef80552fb19a0
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Targeted Approach in Implementing the Industrial Policy of Ukraine in the Conditions of the Increasing Import Dependence
Autorzy :
O. B. Salikhova
O. V. Krekhivskyi
Pokaż więcej
Temat :
import dependence, industrial policy, innovations, high tech goods, high tech companies, targeted approach, preferences.
Statistics
HA1-4737
Źródło :
Статистика України, Vol 92, Iss 2, Pp 46-57 (2021)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/333; https://doaj.org/toc/2519-1853; https://doaj.org/toc/2519-1861
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/a206935697a848f6ba3ebb080b07f306
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Comparative Advantages of National Pharmaceutical Industries through the Prism of New Indicators
Autorzy :
O. B. Salikhova
Pokaż więcej
Temat :
comparative advantages, specialization, high tech goods, high tech industries, pharmaceutical industry, exports, value added, transnational corporations.
Statistics
HA1-4737
Źródło :
Статистика України, Vol 89, Iss 2-3, Pp 48-58 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/298; https://doaj.org/toc/2519-1853; https://doaj.org/toc/2519-1861
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/23758a24c16f47388f6c6ce1ad19e439
Czasopismo naukowe
Tytuł :
New ApproacheThe pharmaceutical industry’s R&D expenditure at the global level in 2007–2018 is analyzed. Two-thirds of the global pharmaceutical companies’ spending on R&D are accounted for s to the Assessment of Foreign Trade in High-Tech Pharmaceuticals
Autorzy :
D. О. Honcharenko
Pokaż więcej
Temat :
advanced technologies, high-tech goods, production, imports, exports, pharmaceuticals, intermediate goods, import dependence.
Statistics
HA1-4737
Źródło :
Статистика України, Vol 88, Iss 1, Pp 35-41 (2020)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/281; https://doaj.org/toc/2519-1853; https://doaj.org/toc/2519-1861
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/244bb05c2a0f44fda0ab4d1c0a6440e3
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The Analytical Aspect of the International High-Tech Marketing in Europe
Autorzy :
Khadzhynov Illya V.
Pokaż więcej
Temat :
international marketing
high technology
competitiveness
foreign trade in high-tech goods
Business
HF5001-6182
Źródło :
Bìznes Inform, Vol 10, Iss 501, Pp 288-294 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2019-10_0-pages-288_294.pdf; https://doaj.org/toc/2222-4459; https://doaj.org/toc/2311-116X
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/bf000ed0c4e944e59e16e374aed14e7a
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The place and role of Russia in the world processes of import substitution
Autorzy :
Alla V. Litvinova
Natalya S. Talalaeva
Maria V. Parfenova
Pokaż więcej
Temat :
import substitution
countries of the world
state policy of import substitution
foreign trade balance
import
export
high-tech goods
Management. Industrial management
HD28-70
Źródło :
Economic Consultant, Vol 26, Iss 2, Pp 5-21 (2019)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
https://statecounsellor.files.wordpress.com/2020/09/190201.pdf; https://doaj.org/toc/2686-9012
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/0038d959da374e70b8193df9dfde2543
Czasopismo naukowe
Tytuł :
The formation of demonstrative behavior of consumers on the Ukrainian hightech goods market ; Формирование демонстративного поведения потребителей на рынке высокотехнологичных товаров Украины ; Формування демонстративної поведінки споживачів на ринку високотехнологічних товарів України
Autorzy :
Zhurylo, Viktoriia
Pokaż więcej
Temat :
conspicuous consumption
types of consumer behaviour
market of high-tech goods
motives and needs of consumers
демонстративное потребление
тип потребительского поведения
рынок высокотехнологичных товаров
мотивы и потребности потребителей
демонстративне споживання
тип споживчої поведінки
ринок високотехнологічних товарів
мотиви та потреби споживачів
658.62:339.13:366.12
Źródło :
Socio-Economic Research Bulletin; № 2(73) (2020); 151-163 ; Вестник социально-экономических исследований; № 2(73) (2020); 151-163 ; Вісник соціально-економічних досліджень; № 2(73) (2020); 151-163 ; 2313-4569
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
http://journals.uran.ua/vsed_oneu/article/view/219962/219731;">http://journals.uran.ua/vsed_oneu/article/view/219962/219731; http://journals.uran.ua/vsed_oneu/article/view/219962
Dostępność :
http://journals.uran.ua/vsed_oneu/article/view/219962
Czasopismo naukowe
Tytuł :
FEATURES OF UKRAINIAN ENTERPRISES’ FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT IN INDUSTRY 4.0 ; ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ИНДУСТРИИ 4.0 ; ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0
Autorzy :
Кузнєцова, Катерина Олександрівна
Байло, Олександр Олександрович
Pokaż więcej
Temat :
high-tech goods
export
foreign economic activity
Industry 4.0
foreign direct investment
digital economy
высокотехнологичные товары
экспорт
внешнеэкономическая деятельность
Индустрия 4.0
прямые иностранные инвестиции
цифровая экономика
зовнішньоекономічна діяльність підприємств
міжнародна економічна діяльність України
високотехнологічні товари
експорт
зовнішньоекономічна діяльність
Індустрія 4.0
прямі іноземні інвестиції
цифрова економіка
Źródło :
Suhasni problemi economici i pidpriemniztvo; № 25 (2020); 73-83 ; Современные проблемы экономики и предпринимательство; № 25 (2020); 73-83 ; Сучасні проблеми економіки і підприємництво; № 25 (2020); 73-83 ; 2414-9306 ; 2310-5534
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
http://sb-keip.kpi.ua/article/view/202642/217040;">http://sb-keip.kpi.ua/article/view/202642/217040; http://sb-keip.kpi.ua/article/downloadSuppFile/202642/10737; http://sb-keip.kpi.ua/article/view/202642
Dostępność :
http://sb-keip.kpi.ua/article/view/202642
Czasopismo naukowe
Tytuł :
INFLUENCE OF MARKETING COMMUNICATIVE STRATEGIES ON CONSUMER BEHAVIOUR: A CASE OF THE HIGH-TECHNOLOGY MARKET OF UKRAINE
Autorzy :
Victoria Zhurylo
Olga Prygara
Pokaż więcej
Temat :
high-tech goods
consumer motives
type of consumer behaviour
communicative influence
strategies of marketing communication
Economic growth, development, planning
HD72-88
Źródło :
Baltic Journal of Economic Studies, Vol 3, Iss 3, Pp 4-12 (2017)
Opis pliku :
electronic resource
Relacje :
http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/191/196; https://doaj.org/toc/2256-0742; https://doaj.org/toc/2256-0963
Dostęp URL :
https://doaj.org/article/4e742c588aac4b7cb23fe0ef55d233dc
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Międzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki – przypadek Chin ; International trade in high-tech goods – the case of China ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Research Papers of Wrocław University of Economics ; The Development Challenges of Asia-Pacific Countries
Autorzy :
Kuźnar, Andżelika
Pokaż więcej
Temat :
high-tech goods
international trade
global value chains
value added trade
China
dobra wysokiej techniki
handel międzynarodowy
globalne łańcuchy wartości
handel według wartości dodanej
Chiny
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
Kuźnar A., Międzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki – przypadek Chin, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 486, s. 80-91; http://hdl.handle.net/20.500.12182/398; http://doi.org/10.15611/pn.2017.486.07; www.wydawnictwo.ue.wroc.pl/
Dostępność :
https://doi.org/20.500.12182/39810.15611/pn.2017.486.07
https://hdl.handle.net/20.500.12182/398
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Międzynarodowy handel dobrami wysokiej techniki – przypadek Chin
Autorzy :
Kuźnar, Andżelika
Pokaż więcej
Temat :
dobra wysokiej techniki
handel międzynarodowy
globalne łańcuchy wartości
handel według wartości dodanej
Chiny
high-tech goods
international trade
global value chains
value added trade
China
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
oai:dbc.wroc.pl:publication:43408; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 486; The Development Challenges of Asia-Pacific Countries; https://dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=39077; oai:dbc.wroc.pl:39077
Dostępność :
https://dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=39077
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Aktywność konsumentów w procesie kreowania produktów bankowych i dóbr zaawansowanych technicznie w kontekście koncepcji otwartych innowacji
Autorzy :
Kieżel, Małgorzata
Wiechoczek, Joanna
Pokaż więcej
Temat :
otwarte innowacje
bankowość detaliczna
dobra zaawansowane technicznie
open innovation
retail banking
high-tech goods
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
oai:dbc.wroc.pl:publication:40192; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2016, Nr 459; Badania marketingowe - zmiany w metodologii i technikach badawczych; https://dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=36520; oai:dbc.wroc.pl:36520
Dostępność :
https://dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=36520
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Zmiana pozycji rozwijających się krajów Azji Wschodniej w międzynarodowym handlu nowoczesnymi produktami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2015, Nr 407, s. 240-251
Autorzy :
Fronczek, Małgorzata Barbara
Pokaż więcej
Temat :
handel międzynarodowy
produkty high-tech
Azja Wschodnia
international trade
high-tech goods
Eastern Asia countries
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
oai:dbc.wroc.pl:publication:34903; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; https://dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=31513; oai:dbc.wroc.pl:31513
Dostępność :
https://dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?showContent=true&id=31513
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Формування демонстративної поведінки споживачів на ринку високотехнологічних товарів України ; The formation of demonstrative behavior of consumers on the Ukrainian hightech goods market
Autorzy :
Журило, В.В.
Zhurylo, V.
Pokaż więcej
Temat :
демонстративне споживання
тип споживчої поведінки
ринок високотехнологічних товарів
мотиви та потреби споживачів
conspicuous consumption
types of consumer behaviour
market of high-tech goods
motives and needs of consumers
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
Формування демонстративної поведінки споживачів на ринку високотехнологічних товарів України / В. В. Журило // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць; Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2020. – № 2 (73). – С. 151-163. – ISSN 2313-4569.; http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12485
Dostępność :
https://doi.org/10.33987/vsed.2(73).2020.151-163
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/12485
Tytuł :
Інноваційна економіка як основа розвитку сучасного суспільства
Autorzy :
Пальчук, О. І.
Pokaż więcej
Temat :
innovation economy
innovations
nonmaterial production
innovative development
high-tech goods
modern economy
инновационная экономика
инновационность
нематериальное производство
инновационое развитие
высокотехнологические товары
современная экономика
інноваційна економіка
інноваційність
нематеріальне виробництво
інноваційний розвиток
високотехнологічні товари
сучасна економіка
Relacje :
Пальчук О. І. Інноваційна економіка як основа розвитку сучасного суспільства [Текст] / О. І. Пальчук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 1 (69). - C. 247-252.; https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1717
Dostępność :
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1717
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Інноваційний регрес у товарній структурі зовнішньої торгівлі України ; Инновационный регресс в товарной структуре внешней торговли Украины ; Innovative regression in the foreign trade commodity structure of Ukraine
Autorzy :
Мельник, Тетяна Миколаївна
Мельник, Татьяна Николаевна
Melnyk, Tetiana Mykolaivna
Зубко, Олена Віталіївна
Зубко, Елена Витальевна
Zubko, Olena Vitaliivna
Pokaż więcej
Temat :
інноваційна продукція
технологічна місткість
високотехнологічні товари
зовнішня торгівля
міжнародний поділ праці
інноваційний регрес
инновационная продукция
технологическая емкость
высокотехнологичные товары
внешняя торговля
международное разделение труда
инновационный регресс
innovative products
technological capacity
high-tech goods
foreign trade
international division of labor
innovative regression
Relacje :
Мельник Т.М. Інноваційний регрес у товарній структурі зовнішньої торгівлі України / Т.М. Мельник, О.В. Зубко // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2011. - №4. - Т.2. - С. 192-199.; http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23942
Dostępność :
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23942
Czasopismo naukowe

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies