Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę

Wyszukujesz frazę ""vykazování"" wg kryterium: Temat


Tytuł :
Sustainability accounting: brief history and perspectives ; Účetnictví udržitelného rozvoje: stručná historie a perspektivy
Autorzy :
Hyršlová, Jaroslava
Becková, Helena
Kubáňková, Marie
Pokaż więcej
Temat :
sustainability
corporate sustainability
sustainability accounting
sustainability reporting
udržitelnost
podniková udržitelnost
účetnictví udržitelného rozvoje
vykazování udržitelného rozvoje
Opis pliku :
p. 607-616; application/pdf
Relacje :
The 9th International Days of Statistics and Economics: Conference Proceedings; http://msed.vse.cz/msed_2015/article/74-Hyrslova-Jaroslava-paper.pdf; http://hdl.handle.net/10195/66997; 000380530000058
Dostępność :
http://hdl.handle.net/10195/66997
Konferencja
Tytuł :
Kurzové rozdíly z pohledu českých účetních předpisů a IFRS ; Exchange rate differences between foreign currencies as it pertains to czech accounting regulations and International financial reporting standards
Autorzy :
Šotolová, Veronika
Pokaż więcej
Temat :
cizí měna
kurzový rozdíl
funkční měna
směnný kurz
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
zákon o účetnictví
vykazování
accounting law
foreign currency
reporting
exchange rate differences
functional currency
exchange rate
International Financial Reporting Standards
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
https://vskp.vse.cz/eid/82199
Dostępność :
https://vskp.vse.cz/eid/82199
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Analýza účtování a vykazování dlouhodobého hmotného majetku ; Analysis of Accounting and Reporting of Tangible Fixed Assets
Autorzy :
Sasová, Lenka
Pokaż więcej
Temat :
Majetek
dlouhodobý hmotný majetek
účetní odpisy
daňové odpisy
analýza účtování a vykazování
horizontální analýza
vertikální analýza
poměrové ukazatele
Property
tangible fixed assets
accounting depreciation
tax depreciation
accounting and reporting analysis
horizontal analysis
vertical analysis
ratio indicators
Opis pliku :
2114693 bytes; application/pdf
Dostępność :
http://hdl.handle.net/10084/135839
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Shift from National Reporting to Reporting in Accordance with International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities and Its Effect on Financial Management - the Case of the Czech Republic
Autorzy :
Struhařová, Kateřina
Pokaż więcej
Temat :
finanční vykazování
finanční řízení
IFRS pro MSP
Česká republika
Financial Reporting
Financial Management
IFRS for SMEs
Czech Republic
Źródło :
Journal of Competitiveness
Relacje :
https://www.cjournal.cz/index.php?hid=clanek&bid=archiv&cid=35&cp=; Journal of Competitiveness; http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1000393
Dostępność :
http://publikace.k.utb.cz/handle/10563/1000393
Czasopismo naukowe
Tytuł :
Účtování a vykazování finančního leasingu dle českých právních předpisů a IAS/IFRS ; Finance leasing accounting and reporting according to the Czech legislation and IAS/IFRS
Autorzy :
Kupilíková, Marcela
Pokaż więcej
Temat :
finanční leasing
ias 17
ifrs 16
ifrs for sme
účtování a vykazování
vliv na finanční situaci a výkonnost podniků
financial leasing
ifrs for smes
accounting and reporting
impact on the financial position and performance of companies
Opis pliku :
92 s.; application/pdf
Relacje :
75245; http://hdl.handle.net/11025/31397
Dostępność :
http://hdl.handle.net/11025/31397
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Vykazování dlouhodobého hmotného majetku podle české právní úpravy a mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve společnosti s ručením omezeným ; Reporting of Long-term Fixed Assets according to the Czech Legislation and International Financial Reporting Standards in the Limited Liability Company
Autorzy :
Dehnerová, Tereza
Pokaż więcej
Temat :
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví
Mezinárodní účetní standardy
česká účetní legislativa
dlouhodobý hmotný majetek
uznávání
oceňování
odpisování
vykazování
zveřejnění
International Financial Reporting Standards
International Accounting Standards
Czech Legislation
Long-term Fixed Assets
recognition
measurement
depreciation
reporting
disclosure
Opis pliku :
1802918 bytes; application/pdf
Dostępność :
http://hdl.handle.net/10084/118001
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Problematika dlouhodobého majetku dle české legislativy a dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ; The Issue of Tangible Assets according to the Czech Legislation and according to the International Financial Reporting Standards
Autorzy :
Frais, Martin
Pokaż więcej
Temat :
Česká účetní legislativa
Mezinárodní účetní standardy účetního výkaznictví
dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
IAS/IFRS
vykazování
oceňování
odpisy
Czech accounting legislation
International Financial Reporting Standards
Tangible fixed assets
Intangible fixed assets
IAS / IFRS
Reporting
Valuation
Depreciation
Opis pliku :
2832359 bytes; application/pdf
Dostępność :
http://hdl.handle.net/10084/117975
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Aplikace Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve vybrané obchodní společnosti ; Application of International Financial Reporting Standards in the Selected Business Company
Autorzy :
Tichý, Martin
Pokaż więcej
Temat :
IFRS
vykazování
analýza
komparace
transformace
účetní závěrka
reporting
analysis
comparison
transformation
financial statements
Opis pliku :
1957801 bytes; application/pdf
Dostępność :
http://hdl.handle.net/10084/117939
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Problematika dlouhodobého hmotného majetku dle české legislativy a dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ; The Issue of Tangible Fixed Assets according to the Czech Legislation and according to the International Financial Reporting Standards
Autorzy :
Keprdová, Lucie
Pokaż więcej
Temat :
česká účetní legislativa
Mezinárodní účetní standardy účetního výkaznictví
dlouhodobý hmotný majetek
standardy IAS/IFRS
vykazování
oceňování
odpisy
operativní leasing
finanční leasing
Czech accounting legislation
International Accounting Financial Reporting Standards
tangible assets
standarts IAS / IFRS
reporting
valuation
amortization
operational leasing
financial leasing
Opis pliku :
3182475 bytes; application/pdf
Dostępność :
http://hdl.handle.net/10084/117890
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Optimalizace vykazování činností softwarových projektů v interním vykazovacím systému ; Optimization of reporting of software project activities in the internal reporting system
Autorzy :
Voborník, Josef
Pokaż więcej
Temat :
softwarový projekt
řízení projektů
utilizace
vykazování práce
vykazovací aplikace
UX
WBS
software project
project management
utilization
project activity reporting
reporting application
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
https://vskp.vse.cz/eid/81195
Dostępność :
https://vskp.vse.cz/eid/81195
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Metody pro vykazování výnosů dle IFRS 15 se zaměřením na dlouhodobé smlouvy ; Revenue recognition methods according to IFRS 15 with a focus on long-term contracts
Autorzy :
Pinkasová, Kamila
Pokaż więcej
Temat :
Mezinárodní standardy finančního výkaznictví
Smlouvy se zákazníky
IFRS 15
Vykazování výnosů
Contracts with Customers
Revenue recognition
International Financial Reporting Standards
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
https://www.vse.cz/vskp/eid/81094
Dostępność :
https://www.vse.cz/vskp/eid/81094
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Hospodárenie, účtovníctvo a vykazovanie subjektov v zdravotných systémoch Českej a Slovenskej republiky ; Hospodaření, účetnictví a vykazování subjektů ve zdravotních systémech České a Slovenské republiky ; Economy, accounting and reporting of entities in the health systems of the Czech and Slovak Republics
Autorzy :
Stalmašeková, Simona
Pokaż więcej
Temat :
Zdravotní pojišťovny
Fakultní nemocnice
Financování nemocnic
DRG systém
Účetnictví
Vykazování
Konsolidace ve veřejné správě
Reporting
Hospital financing
Consolidation in public administration
Health insurance
University hospitals
DRG system
Accounting
Účtovníctvo
Vykazovanie
Zdravotné poisťovne
Fakultné nemocnice
Financovanie nemocníc
Konsolidácia vo verejnej správe
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
https://www.vse.cz/vskp/eid/81082
Dostępność :
https://www.vse.cz/vskp/eid/81082
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Systém nákladových kalkulací zdravotních služeb poskytovaných nemocnicí ; System of cost calculation of health services provided by hospital
Autorzy :
Šoškolová, Viktorie
Pokaż więcej
Temat :
zdravotní péče
financování zdravotní péče
úhrady zdravotní péče
vykazování zdravotní péče
ÚZIS
NZIS
kalkulace zdravotní služby
medical care
health care
health care financing
health care payment
health care reporting
calculation of heatlh service
Opis pliku :
application/pdf
Relacje :
https://www.vse.cz/vskp/eid/80800
Dostępność :
https://www.vse.cz/vskp/eid/80800
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Návrh projektu vývoje a zavedení aplikace pro plánování a řízení lidských zdrojů ; Project Proposal of Development and Implementation of Application for Planning and Human Resources Management
Autorzy :
Novák, Tomáš
NOVÁK
Pokaż więcej
Temat :
projektový management
efektivita
WBS
analýza rizik
projekt
Ganttův diagram
časová analýza
vykazování
project management
effectivity
risk analysis
project
Gantt chart
time analysis
reporting
Źródło :
NOVÁK, T. Návrh projektu vývoje a zavedení aplikace pro plánování a řízení lidských zdrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Relacje :
http://hdl.handle.net/11012/192931
Dostępność :
http://hdl.handle.net/11012/192931
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS, US GAAP a české účetní legislativy ; Reporting of Selected Groups of Assets according to IFRS, US GAAP and Czech Accountig Legislation
Autorzy :
Prosserová, Kateřina
PROSSEROVÁ
K. Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS
Pokaż więcej
Temat :
Dlouhodobý majetek
česká účetní legislativa
Mezinárodní účetní standardy
vykazování
odpisy
ocenění
Long-term property
czech accounting legislation
International accounting standards
reporting
amortization
valuation
Źródło :
PROSSEROVÁ, K. Vykazování vybraných skupin aktiv podle IFRS, US GAAP a české účetní legislativy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2020.
Opis pliku :
application/pdf; text/html
Relacje :
http://hdl.handle.net/11012/192582
Dostępność :
http://hdl.handle.net/11012/192582
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Vedení účetnictví dle českých předpisů a IFRS ve stavební společnosti ; Bookkeeping according to Czech regulations and IFRS in construction
Autorzy :
Janečková, Michaela
JANEČKOVÁ
Pokaż więcej
Temat :
Stavební podnik
vedení účetnictví
vykazování
účetní závěrka
daňové a účetní předpisy
účetní standardy
rozvaha
výkaz zisku a ztráty
výkaz peněžních toků
výkaz změn vlastního kapitálu
výkaz finanční pozice
Construction company
bookkeeping
reporting
financial statements
tax and accounting regulations
accounting standards
balance sheet
profit and loss statement
cash flow statement
statement of changes in equity
statement of financial position
Źródło :
JANEČKOVÁ, M. Vedení účetnictví dle českých předpisů a IFRS ve stavební společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Opis pliku :
application/pdf; application/zip; text/html
Relacje :
http://hdl.handle.net/11012/190908
Dostępność :
http://hdl.handle.net/11012/190908
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Možnosti využití pokročilých statistických metod a výpočetních nástrojů pro hodnocení provozu energetických soustav ; Opportunities of advanced statistical methods and computational tools exploitation for energy systems operation
Autorzy :
Tibor Stökl
Pokaż więcej
Temat :
Energetický regulační úřad
statistická analýza
elektrizační soustava
statistické vykazování
výroční zpráva
strukturovaný dotazovací jazyk
relační databáze
Energy regulatory office
statistical analysis
electrical grid
statistical reporting
annual report
structured query language
relational database
Relacje :
KOS-1089441402505; http://hdl.handle.net/10467/88234
Dostępność :
http://hdl.handle.net/10467/88234
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Dotace a další externí zdroje financování v agrobusinessu ; Subsidies and other external funding sources in Agribusiness
Autorzy :
Jirsová, Miloslava
Pokaż więcej
Temat :
dotace
účtování
oceňování a vykazování
čúp
ias/ifrs
zemědělství
key words: subsidies
accounting
valuation and reporting
czech accounting standard
agriculture
Opis pliku :
84 s.; application/pdf
Relacje :
71401; http://hdl.handle.net/11025/31376
Dostępność :
http://hdl.handle.net/11025/31376
Dysertacja/Praca dyplomowa
Tytuł :
Komparace přístupů k vykazování dotací ; Comparison of approaches to reporting subsidies
Autorzy :
Majorová, Jana
Pokaż więcej
Temat :
dotace
specifika vykazování
mezinárodní standardy účetního výkaznictví
česká právní úprava
subsidy
reporting specifics
international financial reporting standarts
czech legislation
Opis pliku :
87 s.; application/pdf
Relacje :
71478; http://hdl.handle.net/11025/26679
Dostępność :
http://hdl.handle.net/11025/26679
Dysertacja/Praca dyplomowa

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies